Megújul a Videoton ipari park közlekedési infrastruktúrája
05/22/2017

185 millió forintból 2018 januárjára megújulnak a Videoton Ipari Park útjai és közművei. A gazdaság erősödését és a munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztés az Izzó és a Nagygát utcák közlekedési infrastruktúráját érinti.

Kaposvárnak mint a Dél-Dunántúl egyik súlyponti városának évek óta törekvése egy olyan iparterületi infrastruktúra megteremtése, amely egyrészt segíti, erősíti a helyi vállalkozások működését, másrészt vonzóvá teszi Kaposvárt olyan ipari beruházások számára, melyek a telephelyet igényelnek. Az Izzó utca Kaposvár keleti iparterületének egyik meghatározó közlekedési útja, ez az utca a Videoton ipari park legfőbb gyűjtőútja.

Az utca mindkét oldalán ipari, kereskedelmi telephelyek fekszenek. Az ipari park vállalkozásai csak az Izzó utca igénybevételével érhetők el, így az utca megfelelő használhatósága (az iparterületre szállító áru- és teherforgalom számára, valamint az ott dolgozók munkahelyi és a partnerek megközelítésében, elérésében) a fejlődés egyik sarkalatos meghatározója.


Jelen projekt során az Izzó utcában és a Nagygát utcában infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg. Közműveket érintő (csapadékvíz elvezetési, közvilágítási) munkák, közút-, szegély- és járdaépítési tevékenységek, autóbuszmegálló, kapubejárók, parkolók, gyalogátkelőhely szabványosítása, közúti jelzőtáblák kihelyezése, burkolati jelek felfestése, valamint egyéb tereprendezési munkák készülnek. A munkálatok elkészülte után egyértelműen könnyebbé válik az iparterületen dolgozó cégek telephelyeinek biztonságos megközelítése, a közösségi közlekedési projektelemek fejlesztésével, a munkavállalók munkahelyükre történő eljutása, a korszerű környezet kialakításával egyértelműen javul a területen dolgozók, vagy áthaladók komfort- és biztonságérzete.
A 21. század elvárásainak megfelelő, vonzó iparterületi infrastruktúra készül, mely még vonzóbbá teheti Kaposvárt azon vállalkozások számára, amelyek a Dél-Dunántúlon szándékoznak telephelyet létesíteni.