Közlekedési információ vakoknak és gyengénlátóknak!
11/22/2018

A távhőberuházás továbbra is két nagyobb helyszínen zajlik. Az egyik a belvárosi rész. A Fő utcában jelenleg az Anna és a Dózsa György között található nyitott munkaárok, ez a gyalogátkelőket nem érinti, azok korlátozás nélkül használhatók. A Kodály-iskola bejáratától jobbra azonban átvágták a járdát az intézmény bekötése miatt. A munkaárok fölött egy körülbelül 1 méter széles, korlátokkal ellátott vasátjárót helyeztek ki, amely az iskola falától mintegy másfél méterre kezdődik.

A másik belvárosi helyszín a Gróf Apponyi utca és a Laktanya utca. A Gróf Apponyi utca a közúti forgalom elől zárva van az Anna és a Laktanya utca közötti szakaszon, a járdák azonban mindkét oldalon szabadon használhatók. Az úton lévő munkaárok fölött azonban nincs átjáró, tehát az utca egyik feléről a másikra csak a két végponton lehet biztonságosan átjutni.

Az épülő ügyészségi székháznál a munkagödör bekanyarodik a Laktanya utcába. Az árok fölött vaslemezen lehet átsétálni. A Laktanya utcában lefelé, a Baross Gábor utca felé haladva az úttest bal oldalán, a parkolósáv vonalában helyezkedik el a fémkordonokkal elhatárolt munkagödör, s egészen a piac bejáratáig tart, ott keresztezi is az úttestet, szintén vaslemezeléssel és korlátokkal ellátva. A Laktyana utcán lefelé haladva a jobb oldali járda korlátozás nélkül használható (a bal oldalon egyébként sem volt járda).

A munkálatok a Gróf Apponyi közben november 30-ig, a Laktanya utcában december 4-ig tartanak.

A másik nagyobb helyszín az Arany János utca és környéke. Ezen a szakaszon éppen a munkaárok visszatöltése zajlik. A körforgalom és a Hunyadi utca közötti szakaszon a Buzsáki utcánál sávot vált a munkagödör. Míg a körforgalomhoz közelebb eső részen az út déli, a 48-as ifjúság útjához közelebb eső oldalán húzódik, addig a Buzsáki utcától a Hunyadi utcáig már az út sportcsarnok felőli felén fut a vezeték. Ez utóbbi szakasznál a járda nem használható, tehát ha a körforgalom felé haladunk, a Buzsáki utcáig csak a bal oldalon haladhatunk.

A Buzsáki utcától a körforgalomig az utca mindkét felén használható a járda. S bár a keresztező utcáknál már megtörtént a munkagödör feltöltése, az átkelés mégsem javasolt, hiszen ezeken a helyszíneken nincs kijelölt gyalogátkelő. Az Arany János téren viszont mind a négy oldalon használható a kijelölt gyalogátkelő, ezek közül a Margit templom felé eső igényel nagyobb körültekintést, mert ott nagyobb földmunkát kellett végezni, s az árok még nyitva van. Az átjárásnak azonban nincs akadálya. A Sávház közig tartó szakaszon töltik vissza a földet, járdán csak a közig lehet eljutni, hiszen ott a munkaárok befordul a Sávház felé. Ha valaki tehát a Füredi útig szeretne menni, ezt az Arany János utca északi járdáján tegye meg.

A teljes Arany János utcai beruházás november 30-ig elkészül a burkolat helyreállításával. A Kisfaludy utcában azonban folytatódik a munka, egészen az iskoláig, mintegy 80 méter hosszon vezetik végig a munkaárkot az úttest egyik sávjának felbontásával. A jobb oldali járda korlátozás nélkül használható lesz, a bal oldalon azonban, a körforgalomhoz közel eső részen egy líra (a vezeték törését megakadályozó hurok) beiktatása miatt egy ideig bizonytalan lesz az átkelés, várhatóan vaslemezeléssel vagy eltereléssel kapnak lehetőséges a gyalogosok. A nagyobb biztonság érdekében, vakoknak és gyengénlátóknak javasolt a jobb oldalon haladni az iskola felé.

A Kaposvári Közlekedési Központ megépítése a belváros gyalogosforgalmi rendjét csak a helyi buszpályaudvaron befolyásolja. A Petőfi tér irányából a megszokott helyen lehet átkelni az Áchim András utcán, csak nem négy, hanem két forgalmi sáv keresztezésével (a gyalogátkelő hossza ettől nem változik). A jelenlegi munkaterület a Donnerbe átvezető felüljáró vonalától a helyi autóbusz-állomás forgalmi irodájáig tart. Érinti az Áchim András utca két forgalmi sávját, valamint a buszpályaudvar egykori négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas és kilences kocsiállásait. Utóbbiakat - az ötös kivételével - el is költöztette a társaság az állomás Noszlopy utcai körforgalomhoz közel eső részére. Az ötös kocsiállás az eddigi helyétől számítva minimálisan a vasútállomáshoz került közelebb.

Az autóbusz-állomáson gyalogosan az alábbiak szerint lehet szabályosan és biztonságosan közlekedni:
- amennyiben a vasútállomás irányából érkezünk a járdán, előbb a beérkező járatok leszállóhelyét, majd az ötös kocsiállást érintjük. Ezt követően, a Donnerbe vezető gyalogos felüljáró vonalától kezdve a járda megtörik, s jobbra, az egykori útsávra vezet bennünket. Ez a mintegy két méter széles sáv fémkordonokkal és az úttest felől nagyobb elemekkel is védett járdát biztosít, s egészen a forgalmi iroda vonaláig tart, ahol visszatér a meglévő járdaszakaszra, amely egyben várakozóhely is. Itt található a megszokott helyén a hármas, a kettes és az egyes kocsiállás. Tovább haladva a körforgalom felé találjuk balról a négyes és a kilences, jobbról pedig a nyolcas, a hatos és a hetes kocsiállásokat.

Mint azt hallhatták, a Teleki-tömb utcáiban megváltozott a haladási irány az egyirányúsított szakaszokon. Ez a gyalogátkelőket nem érintette, ugyanakkor az észlelésnél legyenek figyelemmel arra, hogy nem a megszokott irányból jönnek, hallhatók az autók. S arra is, hogy vannak bizonytalan sofőrök, akik nem igazodtak még ki az új forgalmi renden.

Balesetmentes, biztonságos közelekedést kívánunk mindnyájuknak!

(A tájékoztató a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete felkérésére készült)